Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Welkom bij de Oranjevereniging Beverwijk

 

Beste inwoners van Beverwijk,

 

Koningsdag 2016: vertrouwd én vernieuwd

 

Koning Willem – Alexander heeft aangegeven de traditie van Koninginnedag te willen voortzetten maar wel in een moderne vorm. Ditzelfde wil het bestuur van de Beverwijkse Oranjevereniging ook voor Koningsdag in Beverwijk.

 

Het motto dat we hierbij samen met het gemeentebestuur van Beverwijk, onze belangrijkste sponsor en partner, hanteren is: vier Koningsdag gewoon in Beverwijk, er is genoeg te beleven, op de Breestraat en het Stationsplein en op diverse locaties. De festiviteiten zullen dit jaar op meerdere dagen plaats vinden, uiteraard met het accent op Koningsdag zelf. U zult vertrouwde succesnummers tegenkomen, zoals de vrijmarkt voor kinderen en  muzikale optredens. We reiken in 2016 ook voor de tweede keer oranje jongerenlintjes uit. Maar er is ook veel nieuws te beleven. En … we hebben weer een kermis terug op het Meerplein!

 

Oranjekrant

 

Een uitgebreid programma vindt U in onze Oranjekrant, die u inmiddels moet hebben ontvangen. Niet in de bus gehad? In de bibliotheek van Beverwijk of op het stadhuis kunt u dan een exemplaar ophalen.

 

Eigen initiatieven

Mochten er onder U nu inwoners zijn die leuke of aparte ideeën hebben of iets willen organiseren op of rond Koningsdag, dan horen wij dat graag. Wij staan open voor alle nieuwe (betaalbare)suggesties. Uiteraard passen  ook  wij ons  aan alle nieuwe feiten aan, al zullen er altijd bepaalde tradities blijven, die wij zeker in ere  willen houden! Via deze website zullen we iedereen op de hoogte houden van het plaatselijk gebeuren.

 

En tenslotte,  weet  U, dat U voor slechts  € 10 per jaar al lid bent van de Oranjevereniging Beverwijk?  Een ieder is van harte welkom, dus wees enthousiast, steun de Oranjevereniging en geef U op als lid, of door middel van een briefje naar postbus 205, 1940 AE Beverwijk.

 

Natuurlijk kunt U zich ook wenden tot een van de bestuursleden.

 

We gaan allemaal onze Koningsdag vieren maar toch vooral moet het ook een Beverwijks feest gaan worden. In ieder geval rekenen wij op veel deelnemers aan alle onderdelen van de viering Koningsdag 2016 in Beverwijk.

 

Namens het bestuur wens ik u veel plezier bij alle activiteiten!

 

VINCENT KELLENAAR

voorzitter Oranjevereniging Beverwijk