Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Het bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter

Carli Bilars

 

Secretaris

Wim Moonen

 

Penningmeester

Gé Hofman

 

Bestuurslid

Marcel Rosman

Harry Rengers

 

Webmaster

DessinDestin - Monique Luiken

 

Er zijn thans de volgende vacatures:

 

• Vice-voorzitter

 

• Ledenwerving en sponsoring

 

• Communicatie

 

Vrijwilligers voor een van deze functies verzoeken we contact op te nemen met het secretariaat.