Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Ad. 8 Bestuurssamenstelling

Volgens schema is regulier aftredend na een zittingsperiode van drie jaar: Ed Bilars. Hij heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur draagt voor als voorzitter dhr. Vincent Kellenaar.

 

Volgens artikel 10.2 van de statuten kunnen minimaal 10 leden schriftelijk bij het bestuur tegenkandidaten voordragen, uiterlijk tot aanvang van de vergadering.

 

Het bestuur is nog steeds zoekende naar nieuwe bestuursleden voor de functies webmaster, vice-voorzitter en coördinator activiteiten. Leden kunnen ook namen voordragen aan het bestuur

 

Roulatieschema Bestuur

 

Naam/Functie/Benoemd tot/aftredend in

Dhr. G. Hofman/Penningmeester/2016

Dhr. W.H.L. Moonen/Secretaris/2016

Dhr. M. Rosman/Bestuurslid/2016

Dhr. H. Rengers/Bestuurslid/2016

Laatst gewijzigd 10.3.2015