Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

bron: De Kanaalgraver Uitgave 45 | maandag 16 / dinsdag 17 oktober 2017