Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Welkom bij de Oranjevereniging Beverwijk

 

Natuurlijk vier je Koningsdag in Beverwijk!!

 

Geachte lezer,

 

Vorig jaar werd Koning Willem Alexander 50 jaar en vierde hij dit in Tilburg. Ook dit jaar zal het Koninklijk gezelschap de verjaardag van onze Majesteit op locatie gaan vieren, nu in het noorden van ons land, namelijk in Groningen.

We kunnen daar natuurlijk niet allemaal bij zijn, maar we bieden U een lokaal alternatief. Het motto van vorig jaar dat we samen met het gemeentebestuur van Beverwijk, onze belangrijkste sponsor en partner, hanteerden, was en is ook dit jaar hetzelfde:

KONINGSDAG VIER JE GEWOON IN BEVERWIJK.

ER IS GENOEG TE BELEVEN!

Want zoals U van de Oranjevereniging in Beverwijk gewend bent hebben wij weer een leuk programma voor U in petto.

Vorig jaar moesten wij i.v.m. de herinrichting van de Breestraat in belangrijke mate uitwijken naar het Stationsplein. Dit is zo goed bevallen, we kregen ook hele leuke reacties van U hierover en wij verheugen ons daarom erop om de meeste activiteiten wederom voor U op het Stationsplein te mogen organiseren. Leest U de binnenkort te verschijnen Oranjekrant maar eens door, want dan weet U welke festiviteiten er zijn.

Voorafgaand aan deze Koningsdag, nu al voor de vierde maal, willen we ook jongeren die iets bijzonders hebben gedaan in het afgelopen jaar onderscheiden met het Beverwijkse jeugdlintje,

welke zal worden “opgespeld” door onze Burgemeester.

Koningsdag is een feest voor Beverwijkers door Beverwijkers! De bestuursleden, samen met de partners en vele vrijwilligers zorgen daarvoor.

Wilt U mogelijk ook persoonlijk Uw steentje bijdragen aan de Koningsdag in 2019 en/of volgende jaren of heeft U misschien een leuk idee om iets te doen? Of onze Oranjevereniging te steunen door lid te worden of te sponseren? Neemt U dan a.u.b. via de mail contact op met ons: oranjevereniging.beverwijk@gmail.com

Wij rekenen op een zonnige dag en ik wens U allen, mede namens de overige bestuursleden heel veel plezier bij alle activiteiten.

 

Carli Bilars-Don,

Voorzitter Oranjevereniging Beverwijk