Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Jaarvergadering 2015

Jaarvergadering Oranjevereniging Beverwijk

 

Datum: woensdag 11 maart 2015

Plaats: gebouw BHK, Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).

Tijd: 20:30 tot 22:00 LET OP gewijzigd start tijdstip!

 

Agenda

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de jaarvergadering 9 april 2014
 3. Ingekomen post
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel jaarverslag 2014
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur
 8. Benoeming van kascontrolecommissie
 9. Begroting 2015 herzien en 2016
 10. Bestuurssamenstelling en – verkiezing
 11. Benoeming dhr E.C. Bilars tot erelid
 12. Programma Koningsdag 2015
 13. Wat verder nog ter tafel komt
 14. Sluiting vergadering