Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Ter gelegenheid van Koningsdag worden Nederlanders die zich ingezet hebben voor de Nederlandse samenleving beloont met een koninklijke onderscheiding. Een van de criteria is dat zo’n inzet gedurende lange tijd is geweest. Vandaar dat een lintje meestal alleen aan volwassenen worden uitgereikt en niet aan jongeren. Echter jongeren doen vaak ook iets bijzonders. Daarom beloont de Oranjevereniging Beverwijk jongeren die zich vrijwillig en op een bijzonder manier inzetten voor de Beverwijkse samenleving ter gelegenheid van Koningsdag met een jongerenlintje. We zijn als Oranjevereniging van mening dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje te worden gezet! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dát willen wij belonen.

 

De criteria die we als Oranjevereniging hanteren zijn de volgende.

 

Een kandidaat voordragen?

Kent u zo’n jongere, dan stuur een email naar de Oranjevereniging met Uw contactgegevens en de gegevens van de voorgedragen jongere. Indien er nog documentatie is dat deze voordracht ondersteunt, een nieuwsbrief, een foto of iets dergelijks, dan kan dat meegezonden worden.

 

Uw voordracht nemen we graag tot uiterlijk 31 december 2018 in ontvangst.
Emailadres is: oranjevereniging.beverwijk@gmail.com.