Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Ad. 5 Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat thans uit:

 

Naam/Functie

Dhr. J.A.L. Backer/Lid

Mw. A. Kuijer/Lid

Mw. A. Kellenaar/Reserve-lid

 

Voor de kascontrolecommissie worden opvolgers gezocht onder dankzegging aan de huidige leden voor hun werk voor de vereniging. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor de kascontrolecommissie in 2016 worden door het bestuur van harte verwelkomd.

 

Laatst bijgewerkt 10.3.2015